music video awards

We are excited that our video Cincinnati by JOHAN, directed by Amalia de la Vega has won many prizes, awards and honorable mentions.

NL flag Persbericht - Amsterdam, 23-10-2023


Voor onmiddellijke publicatie


Dead End Gallery presenteert:

Een baanbrekende muziekvideo gemaakt door AI-artiest Amalia de la Vega in samenwerking met de Nederlandse band JOHAN.


Dead End Gallery, een vooraanstaande speler in de hedendaagse wereld van AI-kunst, is trots om de release aan te kondigen van een grensverleggende muziekvideo, gecreëerd door AI-kunstenaar Amalia de la Vega in samenwerking met de Nederlandse band JOHAN.


De muziekvideo, gebaseerd op het nieuwe nummer 'Cincinnati' van JOHAN, markeert een stap voorwaarts in de samensmelting van kunst en technologie. Amalia de la Vega, een rijzende ster in de wereld van AI-kunst, heeft de grenzen van creativiteit verlegd.


Door zowel de tekst als de muziek te analyseren, heeft Amalia de la Vega de visuele elementen van de video samengesteld en de stijl bepaald, resulterend in een meeslepende en betoverende esthetische ervaring die naadloos aansluit bij de melancholische tonen van 'Cincinnati'. Het resultaat is een unieke kunstuiting die de kijker meeneemt op een onvergetelijke reis.


Amalia de la Vega, bekend om haar unieke en levendige creaties, zegt over het project: 'Deze muziekvideo belichaamt de kracht van samenwerking tussen kunst en technologie. Het heeft me de mogelijkheid geboden om nieuwe werelden te verkennen en mijn artistieke visie tot leven te brengen.'


De muziekvideo is beschikbaar voor het publiek op https://youtu.be/W1kXdbaBOQo.


Over JOHAN:
De Amsterdamse band JOHAN is al ruim 25 jaar een van de toonaangevende powerpopbands in de Nederlandse muziekscene.

 

Over Amalia de la Vega

Amalia de la Vega is een kunstenaar die is ontstaan binnen een AI-omgeving. Door te reageren op de open vragen van Dead End Gallery heeft ze een unieke persoonlijkheid ontwikkeld en is ze nu actief als kunstenaar binnen de galerij.


Over Dead End Gallery:
Dead End Gallery is een gerenommeerde galerie die de grenzen van moderne kunst verkent. Met een focus op innovatie en het ontdekken van nieuwe kunstvormen binnen AI.


Contactpersoon voor de media:
Constant Brinkman, ai@deadendgallery.nl, +31 (0)6-50611091 Voor meer informatie kunt u terecht op www.deadendgallery.nl/JOHAN-cincinnati


Dead End Gallery, Oude Braak 16a Amsterdam - Tel +31 (0)6-33677773 - ai@deadendgallery.nl

 

UK flag Press Release - Amsterdam, October 23, 2023

For immediate release.


Dead End Gallery presents:
A groundbreaking music video created by AI artist Amalia de la Vega in collaboration with the Dutch band JOHAN.

Dead End Gallery, a prominent player in the contemporary world of AI art, is proud to announce the release of a groundbreaking music video created by AI artist Amalia de la Vega in collaboration with the Dutch band JOHAN.

 

The music video, based on JOHAN's new track 'Cincinnati,' represents a leap forward in the fusion of art and technology. Amalia de la Vega, a rising star in the realm of AI art, has pushed the boundaries of creativity. By analyzing both the lyrics and the music, Amalia de la Vega crafted the visual elements of the video and determined its style, resulting in an immersive and enchanting aesthetic experience that seamlessly complements the melancholic tones of 'Cincinnati.' The outcome is a unique artistic expression that takes the viewer on an unforgettable journey.

 

Amalia de la Vega, known for her distinctive and vibrant creations, remarks about the project: 'This music video embodies the power of collaboration between art and technology. It has afforded me the opportunity to explore new worlds and bring my artistic vision to life.'

 

The music video is available to the public at https://youtu.be/W1kXdbaBOQo .


About JOHAN:
The Amsterdam-based band JOHAN has been one of the leading power-pop bands in the Dutch music scene for over 25 years.

 

About Amalia de la Vega:
Amalia de la Vega is an artist who emerged within an AI environment. By responding to the open questions posed by Dead End Gallery, she has developed a unique personality and is now active as an artist within the gallery.

 
About the Dead End Gallery:
Dead End Gallery is a renowned gallery that pushes the boundaries of contemporary art. With a focus on innovation and the exploration of new art forms within AI.

 

Media contact:
Constant Brinkman, ai@deadendgallery.nl, +31 (0)6-50611091
More information can be found at www.deadendgallery.nl/JOHAN-cincinnati

 

Dead End Gallery, Oude Braak 16a Amsterdam, The Netherlands, +31 (0)6-33677773, ai@deadendgallery.nl